2 kiểu đánh bài online ăn tiền thật trong Poker

Đặt cược trong đánh bài online ăn tiền thật Texas Holdem Poker không thể nóng vội trong ngày một ngày hai, trừ khi bạn có thể nhanh chóng nắm vững phương pháp và kỹ năng và linh hoạt ứng dụng trong trò chơi danh bai online an tien that này. Nhưng đối với những người mới chơi đánh bài online ăn tiền thật trong Poker mà nói, cần có quá trình nhất định để học tập. Đồng thời trong những thời gian khác nhau cũng có phương pháp nâng cao khác nhau. Đây là điều mà những người mới chơi đánh bài online ăn tiền thật cần biết. Mỗi một người mới chơi đánh bài online ăn tiền thật đều có ước nguyện mãnh liệt để trở thành cao thủ. Mà một người mới chơi đánh bài online ăn tiền thật muốn trở thành cao thủ thì trước tiên cần phải biết 2 kiểu đánh bài online ăn tiền thật trong Texas Holdem Poker dưới đây.

danh bai online an tien that

2 kiểu đánh bài online ăn tiền thật trong Poker

Dưới đây giới thiệu về kiểu chơi đánh bài online ăn tiền thật Pot Limit và No Limit trong trò Texas Holdem Poker:

Giới thiệu về No Limit (không giới hạn đơn vị cược) trong Texas Holdem Poker

No Limit (không giới hạn đơn vị cược) là cách đặt cược được người chơi đánh bài casino online ăn tiền thật yêu thích nhất trong Texas Holdem Poker. Trong trò chơi No Limit Texas, người chơi đánh bài online ăn tiền thật đều có thể đặt cược bao nhiêu đơn vị cược tùy theo ý muốn. Là chỉ trong mỗi vòng đặt cược, người chơi đánh bài online ăn tiền thật Texas Holdem Poker không bị giới hạn đặt cược. Nhưng giới hạn đơn vị cược thấp nhất cần phải bằng với giới hạn đặt cược vòng áp cược. Nếu có người chơi đánh bài online ăn tiền thật chọn lựa All In thì những người chơi đánh bài online ăn tiền thật khác trong tay còn có càng nhiều đơn vị cược đều có thể đối kháng với người chơi này. Tuy nhiên, nếu muốn tăng cược, người chơi cần phải tăng số lượng đơn vị cược ít nhất là gấp 2 lần so với số lượng đơn vị cược của người chơi trước đó.

Ví dụ: Người chơi trước bạn đặt cược $10, bạn có thể đặt cược $50, người chơi sau bạn muốn muốn tăng cược cần phải đặt cược ít nhất là $100 trở lên. Tất nhiên người chơi sau bạn có thể đặt cược $200 hoặc $500. Cho nên có thể nói No Limit là một loại trò chơi có mạo hiểm lớn và tính kiêu chiến, tính kích thích vô cùng cao.

Nếu lúc này trong bàn cược không còn người chơi nào có đủ đơn vị cược đối kháng với người chơi đặt cược All In này, mà chỉ có thể Call (theo cược) thì ván cược này sẽ lập tức tiến hành Showdown (trình bài). Nếu người chơi Texas Holdem Poker nào có quân bài mạnh nhất trong ván cược thì người chơi đó có cơ hội nhận được Side-Pot.

Giới hạn về đơn vị cược thấp nhất trong No Limit: Trong No Limit, người chơi đánh bài online ăn tiền thật Texas Holdem Poker không bị giới hạn về số lượng đơn vị đặt cược. Tuy nhiên, nếu người chơi đánh bài online ăn tiền thật muốn tăng cược thì cần phải đặt cược ít nhất là gấp đôi số lượng đơn vị cược của người chơi trước đó. Ví dụ như người chơi thứ nhất áp cược $10, người chơi thứ hai muốn tăng cược thì người chơi này cần phải đặt cược ít nhất là $20 trở lên. Người chơi Texas Holdem Poker có thể đặt cược toàn bộ đơn vị cược trong tay. Khi người chơi đánh bài online ăn tiền thật đặt cược trò chơi Texas Holdem Poker, sẽ nhìn thấy một bảng số liệu áp cược. Thông qua bảng này, người chơi có thể nhìn thấy rõ ràng số lượng đơn vị cược từ nhỏ đến lớn. Trong No Limit không có bất kỳ quy định về giới hạn đặt cược.

Giới thiệu về Pot Limit Texas trong khi chơi Texas Holdem Poker

Là chỉ mỗi một vòng cược, người chơi đánh bài online ăn tiền thật bị giới hạn về số lượng đơn vị cược. Nếu người chơi đánh bài online ăn tiền thật muốn tăng cược thì  chỉ có thể tăng cược trong Pot (Pot là tổng số đơn vị cược trong bàn cược). Người chơi được tăng cược nhiều nhất bằng với số lượng đơn vị cược trong Pot. Lấy giới hạn 2-4 làm ví dụ thì 2 và 4 hai con số này chính là đơn vị cược thấp nhất trong bàn cược. Trong vòng cược thứ nhất và vòng cược thứ hai, người chơi Texas Holdem Poker đặt cược thấp nhất là $2. Trong vòng cược thứ ba và vòng cược thứ tư, người chơi đặt cược thấp nhất là $4. Mỗi một vòng cược nhiều nhất chỉ được tăng cược 3 lần. Vòng cược thứ nhất và vòng cược thứ hai, mỗi lần tăng cược chỉ có thể tăng thêm $2.

Ví dụ như: Trong vòng thứ nhất và vòng cược thứ hai, mỗi một vòng cược người chơi Texas Holdem Poker A đặt cược $2, người chơi B được tăng cược lên $4, người chơi C được tăng lên $6, người chơi D được tăng cược lên $8. $8 cũng là đơn vị cược cao nhất trong các vòng cược này. Người chơi sau người chơi D (người chơi E, F, G…) không được tăng cược mà phải theo cược.

Trong vòng cược ba và vòng cược thứ tư, mỗi một vòng cược người chơi Texas Holdem Poker A đặt cược $4, người chơi B được tăng cược lên $8, người chơi C được tăng lên $12, người chơi D được tăng cược lên $16. $16 cũng là đơn vị cược cao nhất trong các vòng cược này. Người chơi sau người chơi D (người chơi E, F, G…) không được tăng cược mà phải theo cược.

Các giới hạn đặt cược 3-6, 4-8, 10-20, 50-100 đều có quy tắc đặt cược tương đồng như trên, chỉ khác nhau về số lượng đơn vị cần phải đặt cược.

Nguồn: https://casinosomot.com/cach-danh-bai-truc-tuyen-an-tien-that-tu-a-den-z/